>>>not available in English<<<All media is welcome, please send to tatooisme@ziggo.nl

http://www.telegraaf.nl/gezondheid/23314942/__Tatoeage_zekerheidje__.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=referral&utm_campaign=facebook

_

Tatoeage zekerheid voor hartpatiënt

door Mitch van Helvert
AMSTERDAM - 

Een tatoeage op de borst is voor patiënten een zekerheid dat zij niet gereanimeerd worden als ze dat niet willen. ,,De wens van de wilsbekwame patiënt is absoluut", zegt cardioloog dr. Peters van het Amsterdams Medisch Centrum. ,,Bij het zien van een niet-reanimatietatoeage kan ik mij haast niet voorstellen dat er medici zijn die toch starten met reanimeren."

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde verklaarde - naar aanleiding van een artikel in De Telegraaf (PREMIUM) - dat een dergelijke tatoeage onvoldoende zou zijn om de reanimatie níet te starten. Peters spreekt dat tegen. ,,Hoewel ik niet bekend ben met de exacte wetgeving is de wil van de patiënt voor ons medici absoluut. Een dergelijke tatoeage komt immers niet per vergissing op de borst terecht", zegt hij.

Dat er patiënten zijn die hun borst laten tatoeëren, geeft volgens de arts aan dat mensen het heft in eigen handen nemen. ,,Beschamend voor de geneeskunde", steekt Peters namens zijn beroepsgroep de hand in eigen boezem. ,,Kennelijk is er onvoldoende vertrouwen van patiënten in de huidige methoden." Zo kan men een niet-reanimerenketting om de nek dragen van de NVVE of een verklaring laten opmaken door de notaris."

Noodsituatie

,,Maar in een acute noodsituatie begint men gewoon met reanimeren. Ik kan me voorstellen dat er in zulke omstandigheden niet eerst adequaat wordt gezocht naar verklaringen of medaillons. Maar tegelijkertijd wil ik zulke tattoo’s niet aanbevelen of propageren", beklemtoont Peters.

De 61-jarige Peter Hagens uit Muiden is een patiënt die het initiatief naar zich toe trok. Hij herstelde nagenoeg volledig van een hartaanval, maar realiseert dat hij zich in een unieke positie bevindt. ,,Slechts een minuscuul percentage herstelt van zo´n lichamelijk klap. Dat realiseerde ik mij pas achteraf." Hagens beende naar een tattooshop en liet twee tatoeages op zijn lichaam aanbrengen: een op de rechter onderarm en een op de borst – ’niet reanimeren’. ,,Die tatoeage op mijn borst was de eerste tattoo die ik liet zetten."

„De reden daarvoor is simpel", zegt Hagens. ,,Als mijn tijd gekomen is, dan wil ik sterven. Ik wil per se niet door een rietje hoeven eten, of aan bed zijn gekluisterd."

De NVVE zegt in een reactie ,,tevreden te zijn met de wet zoals die nu is." Dat betekent dat patiënten een ketting moeten dragen met daarop een handgeschreven verklaring, persoonsgegevens, pasfoto en handtekening. ,,En dat zijn eisen waaraan een tatoeage niet kan voldoen."

discriminationipcs

__________________________________________

https://www.nvve.nl/actueel/nieuws/niet-reanimeren-tatoeage-rechtsgeldig/#sthash.IhF1alMZ.dpuf

Een tatoeage met de tekst die aangeeft dat de drager ervan niet gereanimeerd wil worden, is volgens minister Schippers van Volksgezondheid rechtsgeldig. De minister antwoordde dit afgelopen woensdag op vragen uit de Tweede Kamer, naar aanleiding van de berichtgeving over een 91-jarige vrouw uit Den Haag. Zij liet de tekst ‘Niet-reanimeren!!!’ op haar borst tatoeëren.  

Schippers benadrukte dat ieder mens altijd het recht heeft medische hulp en dus ook reanimatie te weigeren en dat zij expres geen uniforme uiting van dit bijzondere behandelverbod wenst. “Een behandelverbod mag in alle vormen worden aangegeven en is bindend zolang er sprake is van ‘schrifttekens’. Hier valt dus ook een tatoeage onder”, zo bevestigt een VWS woordvoerder desgevraagd aan de NVVE.

Lange tijd bestond er onduidelijkheid over de rechtsgeldigheid van een dergelijke tatoeage. De NVVE heeft mede daarom op verzoek van haar leden, een niet-reanimeren penning laten ontwikkelen, met daarop pasfoto, geboortedatum en handtekening van de drager. Toenmalig minister Klink van Volksgezondheid verklaarde in 2010 dat de NVVE niet-reanimeren penning kan worden beschouwd als een schriftelijke wilsverklaring en dus rechtsgeldig is. “Dat de penning is erkend door minister Klink, maakt de andere uitingen niet minder geldig”, aldus het ministerie van VWS nu.

De NVVE niet-reanimeren penning voorziet in een grote en groeiende vraag. Inmiddels zijn 32.000 penningen verstrekt door de NVVE, vooral aan mensen van 70 jaar en ouder. “Wij zien de niet-reanimeren penning als dienstverlening aan onze leden. Zij kunnen daarmee hun wens om niet behandeld te worden, zichtbaar maken en dat past bij onze doelstellingen om keuzevrijheid aan het levenseinde mogelijk te maken”, zegt Petra de Jong, directeur van de NVVE , “Daarom bieden wij de penning ook tegen een gereduceerde prijs aan.”

NVVE leden betalen € 37,50 voor de niet-reanimeren penning. Het lidmaatschap van de NVVE bedraagt € 17,50 per jaar. De totale kosten van de penning bedragen ongeveer € 80,00. Hiermee spreekt de NVVE de berichten tegen dat de vereniging financieel belang heeft bij het verstrekken van de penning.

De NVVE steunt de minister in haar wens om de niet-reanimeren penning via een neutraal uitgiftepunt te verstrekken. Nu vinden sommige mensen het bezwaarlijk eerst lid te moeten worden van de NVVE om de penning te kunnen aanschaffen.  Petra de Jong: “Wij vinden ook dat de penning voor iedereen beschikbaar moet zijn en dat daarbij geen drempels mogen zijn.”

Minister Schippers gaat begin 2015 in gesprek met betrokken organisaties over de mogelijkheden om de penning via een neutraal uitgiftepunt te verstrekken. De vraag wie de kosten van een niet-reanimeren penning in dat geval voor zijn rekening neemt, is nog niet aan de orde geweest.
discrimpics1

 

 

________________________