De 11 geboden van het Tatooisme:


Gebod 1: Ik ben de Veilige Naald die u uit het land van Tatoeus en zijn beknellende greep van Haag Den zal geleiden. 


Gebod 2: Gij zult alleen het Tatooisme en niet de overheidsinstellingen vertrouwen. 


Gebod 3: Gij zult de kracht van de Veilige Naald niet vervuild gebruiken.


Gebod 4: Gedenk het Tatooisme, dat gij die in alle hygiënische overtuigingen support.


Gebod 5: Eer uw leermeester.


Gebod 6: Gij zult niet verminken.


Gebod 7: Gij zult niet vlak naast uw leermeester de kracht van de Veilige Naald verspreiden.


Gebod 8: Gij zult de Veilige Naald niet gebruiken om de huid van een minderjarige (onder de 16) te bezoedelen.  


Gebod 9: Gij zult niet de werkvergunning gebruiken om vals te spreken tegen uw ontvanger. 


Gebod 10: Gij zult niet kwaad spreken over uw concollega, wees trots op hetgeen je zelf met de kracht van de Veilige Naald kan creëeren. 


Gebod 11: Gij zult niet haasten in overstaande van de ontvanger van de ervaring van de kracht van de Veilige Naald. 


Extra uitleg Gebod10: Gij zult niet kwaad spreken over uw concollega, wees trots op hetgeen je zelf met de kracht van de Veilige Naald kan creëren. (Negatieve berichten op de gezette symbolen door( of het werk van) een iemand, zullen daarom dan ook per direct worden verwijdert.)

Het Tatooisme draait immers om het gevoel dat iemand , bij of na het nemen, van dit symbool of welke andere gezette tattoo dan ook, bij wie deze dit ook wilt laten zetten, doet ervaren…… 

Tatooisme draait dan ook niet om kwaliteit maar wat de drager er bij voelt. Als een kwalitatief slecht gezette tattoo toch heel veel betekend voor de drager maakt dat dat de kwaliteit, van deze zelfde tattoo, ver boven de kunde van iedere perfect gezette tatoeage ,die enkel ter decoratie dient,uitstijgt! 

Heb ook respect voor de drager van deze tattoo, deze is hier zeer blij mee! Zo niet, dan zal deze dat zelf oplossen met betreffende tatoeëerder en heeft daar andermans ,veelal misplaatste, an-publiek- advies niet bij nodig. Zeker niet als het advies is dat gaat over je eigen visie van kwaliteit!

Vind jij van jezelf dat jij beter bent dan een ander, hou dan in ieder geval je benadelende commentaar voor je, en wees dan trots op hetgeen je zelf met de kracht van de Veilige Naald kan creëren en doe je best om dit bij zoveel mogelijk mensen te verspreiden. Het zal zeker zo zijn dat jou dragers ook een reden hebben om een tatoeage te laten aanbrengen, door jou! Ook hier zou respect voor getoond moeten worden. Of er zou ook commentaar op gegeven kunnen worden, er is er immers altijd wel 1 beter dan jij.

Het Tatooisme draait niet om kwaliteit, in bepaalde stammen is het resultaat, van de gezette tattoos, ook niet altijd mooi, maar het draait om de gevoelservaring en wat diegene er mee bereiken wilt of bereikt heeft!

Uiteraard zijn wij er op tegen dat prutsers iemand overtuigen ,goed te zijn door het bezit van de werkvergunning, en hiermee zijn klant op het verkeerde been zet.Maar ook als iemand beweert, dat deze een perfect portret kan zetten, exact zoals de foto, en vervolgens lijkt het nergens op. Dit is misleiding, maar valt niet onder verminking als de huid intact is, na genezing. Verminking heeft dan ook niets te maken met de kwaliteit van de gezette tattoo, technisch goed of niet!

Hou je alleen van mooie tattoos, zonder geïnteresseerd te zijn in wat het betekent voor de drager, dan geloof je niet in het ware Tatooisme, en zul je mensen nooit „ echt“ blij maken met hun net gezette aanwinst!

Als iemand op de hoogte is van de kwaliteit van een tatoeëerder, en deze kiest daar vervolgens toch voor, hoe het er dan ook uit ziet, dit is dan zijn goed recht en een vrij keuze tussen 2 mensen. Niemand, maar dan ook niemand, mag hier een oordeel over vellen, of bepalen dat iemand beter niet meer zou mogen werken!

Arrogantie is een zonde